THẺ HỘI VIÊN HẠNG RUBY
Đối tượng: Tất cả vận động viên tham gia chính thức là hội viên của CLB.Số điểm: Bắt đầu từ 3751P điểm đến 7400P điểm.Cách tính điểm: Khi tham gia đóng góp tự nguyện tập huấn tại CLB.
Tỷ lệ trích: 4%.
Quà tặng:01 voucher sinh nhật: trị giá 500.000 VND.
01 voucher Spa hệ thống Khanhspa: trị giá 400.000 VND.
01 sản phẩm ăn uống Khanhlounge: trị giá 1.000.000 VND
01 đêm lưu trú hệ thống liên kết: trị giá 1.100.000 VND
01 voucher dịch vụ tour du lịch Khanhtourist: trị giá 8.000.000 VND.
01 voucher tham gia KhanhMember
01KFP: trị giá 18.600.000 VND.