THẺ HỘI VIÊN HẠNG TOPAZ


Đối tượng: Tất cả vận động viên tham gia chính thức là hội viên của CLB.Số điểm: Bắt đầu từ 0P điểm đến 600P điểm.Cách tính điểm: Khi tham gia đóng góp tự nguyện tập huấn tại CLB.
Tỷ lệ trích: 1%.Quà tặng:
01 voucher sinh nhật: trị giá 500.000 VND.